TRAININGSAANBOD

1ouderpunt ontwikkelt een serie e-trainingen gericht op ouders die gaan scheiden of net zijn gescheiden om de negatieve gevolgen van een scheiding voor zichzelf en hun kinderen zoveel mogelijk te beperken.

In de trainingen komen alle stappen aan bod die bij een scheiding komen kijken. Het doel van de trainingen is dat beide ouders het gevoel hebben dat ze gehoord zijn en dat er rekening is gehouden met hun wensen en behoeften. Als ouders goed scheiden, blijft de schade voor kinderen beperkt. Uit alle verhalen van kinderen blijkt dat niet de scheiding zelf het grootste probleem is, maar de manier waarop ouders tijdens de scheiding en daarna met elkaar omgaan.

Trainingsaanbod

De trainingen behandelen onder meer:

 • Goed uit elkaar gaan
  Scheiden is altijd pijnlijk, zeker wanneer er een kind of kinderen in het spel zijn. Hoe voorkom je dat je elkaar extra kwetst en dat negatieve gevoelens escaleren?
 • Open blijven communiceren
  Blijven luisteren naar en horen wat je ex-partner zegt en je eigen ideeën en behoeften kenbaar maken zonder je gelijk te willen halen. Goed communiceren met een ex is een kunst. Maak je die kunst eigen, voor jezelf en voor je kind(eren).
 • Verdelen van de zorgtaken
  Beide ouders moeten na een scheiding verder kunnen. Ieder mens wil zich blijven ontwikkelen. Hoe verdeel je de zorgtaken zo dat je allebei de kans krijgt op een economisch zelfstandig bestaan en zelfontplooiing en dat je een aansprekend voorbeeld kunt zijn voor je kind(eren).
 • Maken van financiële afspraken
  Het leven kost geld en een kind/kinderen kosten geld. Hoe maak je eerlijke afspraken over het verdelen van de kosten naar draagkracht?
 • Samen opvoeden in twee huizen
  Opvoeden is geen kinderspel. Laat staan opvoeden vanuit twee huizen. Hoe stel je samen een aantal grenzen vast en trek je als dat nodig is nog één lijn. En hoe regel je de praktische zaken, zoals de communicatie met school?
 • Een nieuwe partner
  Het kan de aanleiding zijn voor de scheiding, maar het kan zich ook na verloop van tijd voordoen, een of beide ouders vinden een nieuwe partner. Wat betekent dat voor jullie relatie? Hoe ga je er in relatie met je kind(eren) mee om? Wanneer wil je het weten en/of wanneer vertel je het je ex en je kind(eren) en wil je er afspraken over maken?

Toegankelijk en inclusief

1ouderpunt kiest bewust voor online trainingen omdat die aansluiten bij de behoefte van ouders:

 • Een online training kunnen de ouders beiden volgen, zonder fysiek bij elkaar te hoeven komen.
 • Alleenstaande ouders hebben in deze fase vaak nog geen routine in het organiseren van hun leven alleen. Het volgen van trainingen buiten de deur is dan lastig.
 • 1 ouderpunt bereikt de doelgroep online, via social media en de website. Dat is laagdrempelig. Op het platform komen ook alleenstaande ouders voor wie de drempel naar een instelling of gemeente te hoog is.