Wil Portegijs, Onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau

Als we aan heel jonge mensen vragen wat hun ideaal is, zeggen ze bijna allemaal dat ze later een gelijke verdeling van zorgtaken willen. Maar dat gaat dus toch anders als er kinderen komen.