PROJECTEN

Papas Meet the Mamas

Papas Meet the Mamas is een traject van drie sessies waaraan maximaal vier ouderstellen deelnemen. Onder leiding van een getrainde gespreksleider gaat steeds één alleenstaande vader en één alleenstaande moeder met elkaar in gesprek over een onderwerp. De andere stellen luisteren en observeren.

Round Table Talkshows

Met de themabijeenkomsten Round Table Talkshows werkt 1ouderpunt aan het vergroten van het wederzijds begrip tussen alleenstaande moeders en vaders.

Voor ouders die een scheiding meemaken of hebben meegemaakt, kan het lastig zijn de positie van de (toekomstige) ex-partner objectief te zien. Een Round Table Talkshow maakt deelnemers bewust van de verschillende rollen, belangen en wensen die ouders hebben. Doordat het niet over het eigen verhaal gaat, maar wel herkenbaar is, opent een rondetafelgesprek mogelijkheden om op een andere manier naar de eigen situatie te kijken.

Scheiden doe je samen

1ouderpunt ontwikkelt een serie e-trainingen gericht op ouders die gaan scheiden of net zijn gescheiden om de negatieve gevolgen van een scheiding voor zichzelf en hun kinderen zo veel mogelijk te beperken.

In de trainingen komen alle stappen aan bod die bij een scheiding komen kijken. Het doel van de trainingen is dat beide ouders het gevoel hebben dat ze gehoord zijn en dat er rekening is gehouden met hun wensen en behoeften. Als ouders goed scheiden, blijft de schade voor kinderen beperkt. Uit alle verhalen van kinderen blijkt dat niet de scheiding zelf het grootste probleem is, maar de manier waarop ouders tijdens de scheiding en daarna met elkaar omgaan.