OVER ONS

Het 1ouderpunt is opgericht omdat we het belangrijk vinden dat er een online ontmoetingsplek is voor alle alleenstaande ouders. Wij zijn ervan overtuigd dat vaders en moeders elkaar nodig hebben om de positie van alleenstaande ouders in Amsterdam te versterken. Het delen van ervaringen zorgt voor erkenning en herkenning van de specifieke vragen waar alleenstaande ouders mee te maken hebben. Door alleenstaande ouders zelf, maar ook door professionals. Wij stimuleren waar mogelijk een eerlijke verdeling van de zorgtaken zodat gescheiden ouders zich beiden kunnen. Het 1ouderpunt is een zelfstandige stichting. Het 1ouderpunt is laagdrempelig en toegankelijk. Alleenstaande ouders kunnen bij het 1ouderpunt terecht voor advies. Met vragen over rechten en plichten, over financiële zaken, maar ook over omgang met de ex-partner, het aangaan van een nieuwe relatie en over de opvoeding in een eenoudergezin. Het 1ouderpunt werkt met een netwerk van deskundige adviseurs. Veel van onze adviseurs zijn zelf alleenstaande ouder.

Meer dan online

Het 1ouderpunt is meer dan een online community. We organiseren ook evenementen, informatieve themabijeenkomsten en rondetafelgesprekken zodat vaders en moeders van elkaar kunnen leren.

Trainingen

We bieden een uitgebreid online trainingsprogramma, gericht op bijvoorbeeld scheiden zonder schade, persoonlijke ontwikkeling en het versterken van de sociaaleconomische positie van ouders.

Belangenbehartiging

Het 1ouderpunt is er ook voor professionals die te maken hebben met alleenstaande ouders, en die gebruik willen maken van onze expertise. We geven voorlichting en adviseren aan de gemeente Amsterdam, maar ook aan wijkteams en welzijnsorganisaties.

Verbinden en versterken

Het 1ouderpunt komt op voor de rechten en belangen van eenoudergezinnen. We praten graag mee in het debat over regels en beleid, zodat de specifieke wensen en behoeften van alleenstaande ouders kunnen worden meegenomen.